OTSZ Projektek

koltai.andras képe

koltai.andras, 2011, november 28 - 15:03

Hallgatói nyilvántartások (közép- és felsőfok) adatbázisban történő feldolgozása

Elkészült az „Egyetemi és középiskolai anyakönyvek digitalizálásának és adatbázis készítésének lehetőségei a kezdetektől 1848-ig” című módszertani tanulmány az NKA támogatásával (2009). További részletek az MFLSZ honlapján.

Referensek: dr. Szögi László (titkarsag_contra_lib.elte.hu), dr. Varga Júlia (info_contra_leveltar.elte.hu), dr. Koltai András (koltai.andras_contra_piarista.hu), dr. Sasfi Csaba (sasfics_contra_bparchiv.hu), Zsidi Vilmos (vilmos.zsidi_contra_uni-corvinus.hu)

A közép- és felsőoktatási intézményi provenienciájú fondok feltérképezése 1948-ig

Első lépésként 2009-ben a Magyar Országos Levéltár és a megyei levéltárak iratanyaga került feltérképezésre és számbavételre.

Referens:Vajda Tamás (tamas.vajda_contra_rekt.u-szeged.hu)

Az 1948 előtti alsó-, közép- és felsőoktatási intézményi provenienciájú iratanyagokkal foglalkozó munkatársak jegyzéke

A lista elkészült és folyamatos karbantartás alatt áll.

Aktuális jegyzék (2010. január)

Oktatás- és tudománytörténeti bibliográfia

A bibliográfia az egyetemi-, egyházi és területi levéltárak honlapjai, ill. a Levéltári Szemlében megjelent bibliográfiák alapján készült, a 2005-2009. évekre vonatkozóan. Az önállóan megjelent köteteket, illetve a tanulmányköteteket tartalmazza

További célkitűzés: a gyűjtés kiterjesztése a tanulmányok és folyóiratcikkek, valamint a 2005 előtti kiadványok, cikkek. irányába. A kész összeállítás aktualizálása.

Referens: dr. Kiss Márton (mkiss_contra_omikk.bme.hu)

A bibliográfia feltöltés alatt.

A magyarországi felsőoktatási intézmények képesítő és doktori okleveleinek gyűjteménye a kezdetektől 1948-ig

A munka során eddig .több mint 500 oklevél gyűlt össze, amelyekről adatlap és digitális fölvétel készült. Közzétételüket később tervezzük.

Referensek: Zsidi Vilmos (vilmos.zsidi_contra_uni-corvinus.hu), Osváth Zsolt (zsolt.osvath_contra_uni-corvinus.hu)

Tanrendek digitalizálása

2010-ben indult az ELTE Levéltár új kutatási projektje, a tanrend-program, ami magában foglalja az egyetem tanrendjeinek digitalizálását és adatbázis építését, időben három fázisra bontva. Az első ütemben az 1785-1860 közötti latin nyelvű tanrendeket digitalizálják. Az elektronikus adatbázis lehetővé teszi az adatok összesítését, a könnyebb keresést és a több szempont szerinti (év, tanár, szaktárgy) lekérdezést. A végső cél az adatbázisnak és a tanrendek digitalizált képének közzététele az ELTE Levéltár honlapján.

Referens: Varga Júlia (info_contra_leveltar.elte.hu)

Legfrissebb képeink

MLE_vgy_2012_Szeged091.JPGMLE_vgy_2012_Szeged090.JPGMLE_vgy_2012_Szeged089.JPGMLE_vgy_2012_Szeged088.JPGMLE_vgy_2012_Szeged087.JPG